Tedarik Zinciri Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Danışmanlığı İstanbul, Tedarik Zinciri Danışmanlığı Türkiye, Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Planlama Danışmanlığı, S&OP Danışmanlığı, Satış Operasyon Planlama Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Optimizasyonu Danışmanlığı, Stratejik Satınalma Danışmanlığı, Sourcing Danışmanlığı, Kaynak Bulma Danışmanlığı, Satınalma Danışmanlığı, Depo Yönetimi Danışmanlığı, Lojistik Danışmanlığı, Operasyon Danışmanlığı, Süreç Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı, Süreç Yeniden Mühendisliği Danışmanlığı, Süreç Tasarım Danışmanlığı, İş Süreçleri Tasarımı Danışmanlığı, Süreç Çizimi Danışmanlığı, Operasyon Modeli Tasarımı Danışmanlığı, Hedef Operasyon Modeli Danışmanlığı, Organizasyon Tasarımı Danışmanlığı, Organizasyonel Tasarım Danışmanlığı, Maliyet Optimizasyonu Danışmanlığı, Maliyet Düşürme Danışmanlığı, Çalışma Sermayesi Optimizasyonu Danışmanlığı, Birleşme Danışmanlığı, Birleşme Sonrası Entegrasyon Danışmanlığı, Ortak Hizmet Merkezi Danışma

Operasyonel verimlilik hizmetlerimizle müşterilerimize daha hızlı, daha esnek ve daha karlı olmaları için destek oluyoruz. 

OPERASYONLAR
 

Tedarik Zinciri Yönetimi

 

Tedarik zinciri maliyetleri, sektörüne göre, bir kuruluşun maliyetlerinin ve varlıklarının büyük kısmını oluşturmakta ve değer yaratmak için en önemli faktör haline gelmektedir.

Diğer taraftan tedarik zinciri etkinliği ve verimliliği müşteri hizmet seviyesi ve ürün kalitesini etkileyen en önemli bileşendir.

Sistematik ve analitik metotlarımız ile tedarik zinciri maliyetlerinin azaltılması, stokların optimizasyonu, talep ile üretim ve kapasitenin uyumlu hale getirilmesi, kapasite kullanımının iyileştirilmesi ve genel olarak çalışma sermayesinin azaltılması, aynı zamanda tedarik zincirinin daha hızlı ve esnek hale getirilmesi konularında destek olabiliriz.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Tedarik zinciri benchmark kıyaslamaları

 • Olgunluk profili analizi

 • Tahmin doğruluğu ve senkronizasyon

 • Satış ve Operasyon planlama

 • Malzeme ve ürün stoklarının azaltılması

 • Çalışma sermayesi azaltılması

 • Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) analizi

 

Süreç Yeniden Yapılandırma

 

Süreçler, kuruluşu diğerlerinden farklılaştıran,  kuruluşun DNA’sı olarak kabul edilebilir. Doğru tasarlanmış süreçler verimliliği artıracak, müşteri memnuniyetini iyileştirecek ve kuruluşun hedeflerine ulaşabilmesi için en önemli araçlardan biri olacaktır.

Daha önce yüzlerce müşteride uygulanmış, sistematik metodolojimiz, süreçlerinizi ve kuruluşunuzu yeniden keşfetmek için size yardımcı olabilir.

 

Süreç Yeniden Yapılanma aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • İş süreçlerinin iş stratejisi ile uyumlu olarak yeniden tasarlanması

 • Basit ve yalın iş süreçleri

 • İç ve dış müşteri için değer yaratma

 • Etkin ve verimli süreçler için sistemlerden ve teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması

 • Süreç ve organizasyon yapısı uyumu

 • Kurumsal dokümanların hazırlanması (süreç haritaları, görev tanımları, anahtar performans göstergeleri)

 • Aktivite Bazlı Maliyet

 

Organizasyon Tasarımı

 

Süreçler kuruluşun DNA’sı ise, organizasyon yapısı ne kadar sağlıklı ve güçlü olduğunun göstergesidir.

Ürünlerin, pazarların, müşterilerin ve operasyonların hiç olmadığı kadar karmaşık olduğu günümüzde, doğru organizasyon yapısının tasarlanması konusunda destek olabiliriz.

 

Organizasyon Tasarımı aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Süreçler ve strateji ile uyumlu iş modeli tasarımı (fonksiyonel, süreç bazlı, matris, takım bazlı…)

 • Rol, sorumluluk ve yetki tanımları

 • RACI tabloları ve görev tanımları

 • Yetkinlik değerlendirmesi ve gelişim planları

 

Maliyet Optimizasyonu

 

Büyüme ve yatırımlar için en uygun fonlar, kuruluşun kendi maliyetlerinden tasarruf ettikleridir.

Kapasite artışı için en iyi yatırım kuruluşun elindeki altyapının daha verimli kullanılmasıdır.

Yalın ve yaratıcı bakış açısı ile kuruluşunuza, daha fazla kaynak harcamadan, kendi planlarını kendi sermayesi ile fonlaması için destek olabiliriz.

Maliyet optimizayon hizmetlerimiz, maliyet azaltma ve değer yaratılmasına en büyük önceliği vererek, danışmanlık ve iş yaklaşımlarını birlikte kullanmaktadır.

 

Maliyet Optimizasyonu aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Maliyet optimizasyonuna odaklanarak, büyüme ve yaratıcılık için ek sermaye yaratılması

 • Kuruluşun her alanındaki kayıpların yalın ve sigma yaklaşımı ile yok edilmesi

 • Giderlerin optimizasyonu amacıyla mevcut kaynakların (insan kaynakları, tesisler ve teknoloji, finansal kaynaklar) en iyi şekilde kullanılması

 • Karlılığı artırmak amacıyla, kaynak kullanımının önceliklendirilmesi ve yeniden paylaştırılması

 

Norm Kadro

 

Kuruluşun en değerli varlıkları insan kaynaklarıdır. Ancak iş yükünü doğru yetkinlikte ve doğru kadrolarla karşılamak kolay olmayabilir ve bu durum verimlilik kayıpları ve memnuniyetsizlikle sonuçlanabilir. Belirsiz gibi görünen iş yükü – kapasite denklemini, kullandığımız sayısal ve analitik yöntemlerle,  objektif ve ölçülebilir bir yönetim kararına dönüştürerek, kuruluşunuza yardım edebiliriz.

 

Norm Kadro aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • İş yükünün, sayısal ve analitik yöntemlerle objektif ölçüm ve değerlendirmesi

 • Verimlilik kıyaslamaları

 • Aktivite ve değer analizi

 • İnsan kaynakları verimliliğini artıracak yeni çalışma yöntemlerinin ortaya çıkarılması

 • Süreçlerin otomasyonu ve basitleştirilmesi için sistemler ve teknolojinin etkin kullanımı

 • Süreç yeniden yapılanma ve organizasyon tasarımı projelerine destek

Savaşta esas olan zafer kazanmaktır, uzatılmış operasyonlar değil. – Sun Tzu