Her endüstrinin kendine özel sorunlarını ve fırsatları vardır. Kuruluşunuzun büyüme, inovasyon ve karlılık potansiyelini, 20 yıllık iş tecrübemizi kullanarak, birlikte ortaya çıkaralım.

Aşağıda seçilmiş endüstrilere bakış açımızı bulabilirsiniz. Endüstri tecrübemiz bunlarla sınırlı değildir.

Karşılaştığınız zorlukları ve fırsatları konuşmak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

 
Perakende

 

Perakende sektörü daha önce hiç görülmemiş derecede dijital teknolojiler tarafından yeniden şekillenmektedir. Müşteri tarafında hizmet ve çeşitlilik konusunda yükselen beklentilere paralel olarak müşterinin daha çok söz sahibi olduğu yeni kanallar oluşurken, analitik çözümlerle desteklenen etkin kategori yönetimi ve entegre tedarik zincirleri hız ve esneklik sağlayarak maliyetleri azaltma konusunda büyük fırsatlar yaratmaktadır.

 

Tüketici ve Endüstriyel Ürünler

 

Yıllardır tüketici ve endüstriyel ürünler sektörü için, büyümeyi sağlarken karlılığı korumak en önemli amaç olmuştur. Bu trend devam edecektir ve yeni iş modellerinin ve verimli tedarik zincirlerinin oluşturulması, lokal ve küresel rekabet ile başa çıkmak için en öncelikli aksiyon olmaya devam edecektir.

Lojistik ve Ulaştırma

 

Lojistik ve Ulaştırma sektörü için, sıradan bir hizmet sağlayıcı değil, müşterilerine değer katan bir iş ortağı olmak en önemli hedef olacaktır. Bu dönüşüm çabası yeni iş modellerinin oluşturulması, daha iyi müşteri içgörüsü elde edilmesi ile entegre, verimli ve izlenebilir tedarik zincirlerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyacaktır.

Tekstil ve Giyecek

 

Tekstil ve giyecek sektörü, küresel markalardan lokal fason imalatçılara uzanan karmaşık bir ekosistemi müşterilerin hız, esneklik ve maliyet beklentilerine cevap vererek yönetmek gibi zor bir operasyonu gerçekleştirmektedir. Küresel markalar tarafından, model tasarımı ve inovasyon da dahil katma değerli tedarikçi olarak görülmek ve bu son derece rekabetçi endüstride farklılaşmak, zor ve gerekli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Medya

 

Medya sektörü geleneksel basılı medyada zorluklar yaşarken, dijital ve mobil kanallardaki büyük fırsatları değerlendirmektedir. Dijital ve geleneksel medyanın yakınsaması ve sosyal medya fırsatlarının değerlendirilmesi yeni iş modellerine ve görülmemiş derecede müşteri deneyimine ihtiyaç duymaktadır.

İnşaat

 

İnşaat son yıllarda ekonomimizin büyümesine en büyük katkıyı sağlayan sektör olmuştur. İnşaat sektörünün maliyetleri daha iyi kontrol ederek ve proje yönetiminde mükemmelleşerek, çıtayı yükseltme ve yeni fırsatları değerlendirme konusunda kendisini yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaktadır. 

 

Hangi ana endüstride faaliyet gösterirse göstersin, işletmelerin temel amacı aynı olacaktır; uyumlu süreçler, organizasyon ve sistemler ile doğru formüle edilmiş iş stratejileri sayesinde, hızlı büyümeyi taşıyacak sağlam kurumsal temellerin oluşturulması... Sektörel tecrübemiz ve kendini ispatlamış metodolojilerimizle, kuruluşunuzun büyümesini desteklemek ve kurumsallaşmasını sağlamak için yardım edebiliriz.