Sistem seçimi ve uygulaması konusundaki denenmiş metodolojimizi kullanarak, yapacağınız yatırımdan en yüksek değeri elde edebilmeniz için destek olabiliriz.

SİSTEMLER
 

İhtiyaç Analizi

 

Sistem uygulamaları, günümüzün teknoloji ağırlıklı iş dünyasında, diğer tüm yatırımlar kadar kritik öneme sahiptir. Yetersiz tarif edilmiş sistem ihtiyaçları ve kötü proje uygulamaları değerli fonların ziyan edilmesine, daha da kötüsü, kuruluşun odağının kritik operasyonlarından uzaklaşmasına sebep olacaktır.

Süreç ve fonksiyonel uzmanlığımızı kullanarak, kuruluşunuzun ihtiyaçlarını anlamak ve uygulamayı planladığınız sistemden beklenen kritik ihtiyaçları tarif etmek konusunda destek olabiliriz.

 

İhtiyaç Analizi aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Sistem yatırımları değer analizi

 • Fonksiyonel ihtiyaçların analizi ve belirlenmesi

 • Süreç, organizasyon, sistem uyumu

 • Teknik ihtiyaçların analizi ve belirlenmesi

 • Paydaş katılımı ve yönetimi

 • Teknik şartname hazırlanması

 

Sistem Seçimi

 

Sistemlerini, yazılım demoları ile seçen kuruluşlar, önemli ancak pahalıya mal olan dersler çıkarmışlardır. İş ihtiyaçlarını ve alternatif sistemleri bilerek hazırlanacak objektif şartnameler ve seçim süreçleri, sistem seçimi ve uygulaması projelerinin başarısızlık riskini büyük ölçüde azaltacaktır.

 

 

Sistem Seçimi aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Sistem alternatiflerinin araştırılması

 • Alternatiflerin değerlendirme kriterleri ve derecelendirme çerçevesinin hazırlanması

 • Riskleri ve risk azaltma aksiyonlarının belirlenmesi

 • Şartname ve ihale süreçlerine destek

 

Proje Yönetimi

 

Proje yönetimi, kuruluşun en değerli ve kritik kaynaklarının zamanına ve eforuna ihtiyaç duyan, bilim olduğu kadar sanat yanı da olan bir görevdir. Yetersiz proje yönetimi, gerekli önem verilmediği zaman, kritik bir programı kolaylıkla başarısızlığa sürükleyebilir.

Lokal ve uluslararası müşterilerimizde kullanılmış, denenmiş proje yönetimi metodolojimizle size destek olmaya hazırız.

 

Proje Yönetimi aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • PYO (Proje Yönetim Ofisi) kurulması ve yönetimi

 • Proje kapsamı, planı, bütçesi ve bağımlılıkların yönetimi

 • Risklerin ve sorunların yönetimi

 • Paydaşların yönetimi ve değişim yönetimi

 • Proje çıktılarının ve dokümanlarının kalite güvencesi

 • Proje statü raporlaması

İş hayatında teknoloji hakkındaki ilk kural, verimli bir operasyona uygulanan teknoloji verimliliği artıracaktır. İkinci kural ise, verimsiz bir operasyona uygulanacak teknoloji verimsizliği artıracaktır. - Bill Gates