We can help you to develop, formulate and implement the right strategy to seize the opportunities ahead.

Strateji Danışmanlığı, Strateji Danışmanlık, Strateji Danışmanlığı Turkiye, Strateji Danışmanlığı İstanbul, Business Strateji Danışmanlığı, İş Stratejisi Danışmanlığı, Pazara Giriş Stratejisi Danışmanlığı, Kurumsal Strateji Danışmanlığı, Şirket Strateji Danışmanlığı, Şirket Stratejisi Danışmanlığı, Pazar Stratejisi Danışmanlığı, Kurumsal Performans Yönetimi Danışmanlığı, Due Diligence Danışmanlığı Türkiye, Due Diligence Danışmanlığı İstanbul, Strateji Gözden Geçirme, Strateji Artikülasyonu, Strateji Belirleme, Strateji Workshop, Strateji Çalıştayı, Strateji

Fırsatları yakalamak için gerekli stratejinin geliştirilmesi, formüle edilmesi ve uygulanması konusunda destek olabiliriz.

STRATEJİ
 

Strateji Formülasyonu

 

Kapsamlı bir değişim programı öncesinde ilk adım, kuruluşun amaçlarının, hedeflerinin ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının tanımlanması olmalıdır.

Endüstri bilgimiz ve strateji formülasyonu metodolojimizle, kuruluşunuzun iş içgörülerini birleştirerek, hedeflerinizi gerçekleştirmek için yol haritası hazırlıyoruz. 

 

Strateji Formülasyonu aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • SWOT ve PEST analizi

 • İyi örnek kıyaslamaları

 • Vizyon ve misyon

 • Kurumsal değerler

 • Kritik başarı faktörleri

 • Farklılaştırıcı faktörler

 • Aksiyon planı

 

Kurumsal Karne

 

Strateji, kuruluş tarafından anlaşılabildiği ve uygulanabildiği ölçüde başarılıdır.

Kuruluşun ulaşmak istediği hedefleri belirleyerek ve ölçerek ve tüm organizasyonel birimlerin hedeflerden haberdar olmasını sağlayarak, strateji ile aksiyonlar arasındaki bağlantıyı oluşturmak için destek olabiliriz.

 

Kurumsal Karne aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Strateji ve operasyonlar arasındaki bağlantının kurulması

 • Performans göstergelerinin tanımlanması

 • Kurumsal hedeflerin dengelenmesi (müşteriler, operasyonlar, inovasyon, çalışanlar)

 • Performans göstergelerinin organizasyonel birimlere yaygınlaştırılması

 • Etkin performans raporlama için gerekli süreç ve altyapının oluşturulması

 

Turquality Hazırlık

 

Turquality akreditasyonu, başarısızlığa tahammülü olmayan kritik bir aksiyondur.

Turquality aksiyonları öncesinde, hazırlıklı olmanız konusunda destek olabiliriz. İlk adımınız, başarılı bir Turquality akreditasyon süreci için, tüm adımlardan daha belirleyici olacaktır.

 

 

Turquality Hazırlık aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Turquality öne değerlendirme

 • Turquality değerlendirmesi öncesinde performans açıklarının belirlenmesi

 • Pazar, ürün, rekabet analizi

 • Performans açıklarını kapatmak için aksiyon planı geliştirilmesi

 • İş fırsatlarının belirlenmesi

 • Marka stratejilerinin hazırlanması

 • Pazara giriş stratejilerinin hazırlanması

 • Fırsatların yakalanması için iş planı oluşturulması

Turquality hizmetlerimizi anlatan dokümanı indirmek için tıklayın:
 

Teşhis ve Ön İnceleme

 

Olağan görünen işler, ortaya çıkartılıp hayata geçirildiğinde, görülmemiş iş fırsatları potansiyelini ortaya çıkarıyor olabilir.

Size olağan gibi görünebilen işinize yeni bir bakış açısı getirerek, sorunları ve fırsatları teşhis etmenize destek olalım. Bugüne kadar, rakiplerinizden sektör liderlerine kadar, sizinle benzer sorunlar yaşayan, birçok kuruluş ile çalıştık ve bu tecrübeyi sizin için kullanmaya hazırız.

 

Teşhis ve Ön İnceleme aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

 

 • Performans ve operasyonlar hakkında görüşler

 • Benzer şirketler ve sektör liderleri ile niteliksel ve sayısal iyi örnek kıyaslamaları

 • Performans açıklarının belirlenmesi ve aksiyon planı geliştirilmesi

 • Kaynakların yeniden alokasyonu ve yatırımların önceliklendirilmesi

 • Aksiyonların finansal sonuçları ve firma değerine etkisi

 • Birleşme ve satınalma kararlarına destek olunması

Ne istediğini bilmek müşterinin işi değildir. - Steve Jobs