TURQUALITY hazırlık, başvuru ve ve gelişim aksiyonlarının hayata geçirilmesi için danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

TURQUALITY Programının Vizyonu

“10 Yılda 10 Dünya markası yaratmak”

TURQUALITY Programının Misyonu

Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
 

Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 

Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

TURQUALITY Programının Hedefleri
 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.

 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.

 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.

 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.

 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.

 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

TURQUALITY Programına katılmak isteyen şirketler 10 farklı alandaki yetkinliklerine göre değerlendirilmektedir.
Firmaların TURQUALITY® programına başvuru öncesinde gerekli iyileştirmeleri yapmaları aday değerlendirme sürecinde alacakları puanın yükselmesini ve programa kabul şansının artmasını sağlayacaktır.
TURQUALITY serüvenlerinde firmalara programa hazırlık ve dünya markası olma yolundaki gelişim alanlarının hayata geçirilmesi için destek veriyoruz.
 • Turquality programı “Firma Ön Değerlendirme Setinin” doldurulup, analiz edilerek firmaya sunulması

 • Turquality programının denetleyeceği kriterler için firmanın iyileştirmesi gerektiği alanların Strateji, Süreç, Organizasyon ve Sistem boyutlarında detaylı analizi, gelişim alanlarının belirlenmesi ve dokümantasyon eksikliklerinin tamamlanması

 • Belirlenen gelişim alanlarının hayata geçirilmesi/ firma bünyesinde yapılacak çalışmaların takip edilmesi

 • Turquality başvuru formlarının hazırlanması ve başvurunun yapılması 

 • Aday değerlendirme adımındaki “Denetleme Komitesi Ziyareti” öncesi firmanın görüşmeye hazırlanması

 • Firma için hazırlanan Turquality Stratejik Yol Haritası dokümanında belirtilen projelerin iş planına uygun olarak hayata geçirilmesi

 • Programa kabul sonrası yasal süreç boyunca gerekli evrakların takip edilmesi, harcama kalemleri ile ilgili ödeme ve ön onay başvurularının yapılması ve takibi

 • Programı devam ettiği süre boyunca izleme ve değerlendirme sürecinden önce firmanın hazırlanması, denetim sürecinde firmaya destek olunması

TURQUALITY® Sürecindeki Hizmetlerimiz
Turquality hizmetlerimizi anlatan dokümanı indirmek için tıklayın: